Ostatnia aktualizacja strony: 2020-09-25 11:18:47

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Czersku

 

Gminne Centrum Kultury w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Czersku.

 
     
       
  • Data publikacji strony internetowej:
  •  
       
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: