Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-14 16:30:48

Regulaminy i zarządzenia


Pliki do pobrania

#NazwaWielkośćDataPobierz
ZARZĄDZENIE nr 1 Regulamin Organizacyjny GCK287 kb2020-01-02Pobierz
Opinia Burmistrza Czerska do Regulaminu Organizacyjnego GCK171 kb2020-01-02Pobierz
Regulamin Organizacyjny GCK1662 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania GCK w Czersku322 kb2020-01-02Pobierz
Regulamin Wynagradzania dla pracowników GCK w Czersku 4678 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy GCK w Czersku290 kb2020-01-02Pobierz
Regulamin Pracy GCK w Czersku 6526 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych w GCK w Czersku327 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Obsługa finansowa, organizacyjna i administracyjna335 kb2020-01-02Pobierz
Porozumienie dot. obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej GCK w Czersku1347 kb2020-01-02Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych do porozumienia dot. obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej GCK w Czersku1347 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 dot. okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi780 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 dot. świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK410 kb2020-01-02Pobierz
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury w Czersku1858 kb2020-01-02Pobierz
UMOWA O ADMINISTROWANIE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ596 kb2020-01-02Pobierz
UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚWIETLICY 1347 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 8 Komisja Kontroli Obiektów Budowlanych należących do zarządu Gminnego Centrum Kultury w Czersku w czasie ich użytkowania 292 kb2020-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 dot. zapytania ofertowego 312 kb2020-02-25Pobierz
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 2075 kb2020-02-25Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej 279 kb2020-03-05Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2693 kb2020-03-12Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania pracy zdalnej przez pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej362 kb2020-03-18Pobierz
Regulamin Stosowania Pracy Zdalnej 1306 kb2020-03-18Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 7.1/2020 w sprawie określenia regulaminu za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK437 kb2020-03-18Pobierz
Regulamin korzystania z świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK3817 kb2020-03-18Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 13 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, środków trwałych Gminnego Centrum Kultury w Czersku.3242 kb2020-07-31Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 14 2020 Komisja Opałowa GCK w Czersku434 kb2020-07-31Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta 274 kb2020-07-31Pobierz
Zarządzenie Nr 16/2020 Zmiana organizacji pracy, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej w GCK w Czersku4804 kb2020-08-28Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wyznaczenie i upoważnienie pracownika 543 kb2020-09-10Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 Jednolita instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego381 kb2020-10-12Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi Gminy Czersk1413 kb2020-10-12Pobierz
ZARZĄDZENIE nr 20/2020 Pracownicze Plany Kapitałowe1214 kb2020-11-16Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Przeprowadzenie spisu z natury552 kb2020-11-09Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Regulamin Wynagradzania GCK4446 kb2020-11-09Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 Zasady przydzielania pracownikom GCK w Czersku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów3045 kb2020-11-16Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 Instrukcji Zasad Bezpiecznego Sposobu Składowania i Magazynowania Zbiorów w Pomieszczeniach Bibliotecznych Instrukcji Bhp przy Ręcznych Pracach Transportowych5022 kb2020-11-16Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 18/1/2020 Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Składnicy Akt Gminnego Centrum Kultury w Czersku279 kb2020-12-07Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 25/2020325 kb2020-12-14Pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników GCK w Czersku do Zarządzenia nr 25/20204123 kb2020-12-14Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 Kapsuła Czasu Gminnego Centrum Kultury w Czersku 1339 kb2020-12-31Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych.254 kb2021-03-22Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku 324 kb2021-03-22Pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku4105 kb2021-03-22Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 05.10.2021r. w sprawie udostępnienia do kontroli NIK dokumentacji i obiektów użyteczności publicznej 420 kb2021-10-05Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 05.10.2021r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów Gminnego Centrum Kultury w Czersku321 kb2021-10-05Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy. Wprowadzenia monitoringu wizyjnego.2845 kb2021-10-11Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Przeprowadzenie spisu z natury GCK w Czersku73 kb2021-11-08Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 dot. Regulaminu Wynagradzania Pracowników GCK w Czersku.343 kb2022-01-03Pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku 4406 kb2022-01-03Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 36 /2022455 kb2022-01-03Pobierz
Regulamin wynajmu Świetlic Wiejskich 6686 kb2022-01-03Pobierz
Zarządzenie nr 38/2023 dot. Przeprowadzenia spisu z natury534 kb2022-12-16Pobierz
Zarządzenie nr 5/39/2023 dot. Przyjęcia Planu Finansowego w GCK w Czersku267 kb2023-01-02Pobierz
Przyjęcie Planu Finansowego GCK w Czersku2556 kb2023-01-02Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku 329 kb2023-01-02Pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku4420 kb2023-01-02Pobierz
Zarządzenie nr 41 Regulamin korzystania/ Umowa wynajmu Domu Kultury w Rytlu3376 kb2023-01-31Pobierz
Zarządzenie nr 42/2023 dot. Przeprowadzenia spisu z natury405 kb2023-02-09Pobierz
Zarządzenie nr 43/2023 dot. Przeprowadzenia spisu z natury401 kb2023-02-10Pobierz
Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie upoważnienie pracownika GCK w Czersku569 kb2023-02-10Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 w sprawie nadania Domowi Kultury w Czersku imienia Jerzego Warczaka285 kb2023-03-28Pobierz
UCHWAŁA Nr LV/626/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania Domowi Kultury w Czersku imienia Jerzego Warczaka650 kb2023-03-28Pobierz
STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU UCHWAŁA Nr LVI/639/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/91/19 w sprawie połączenia Ośrodka Kultury w Czer257 kb2023-05-25Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Czersku.342 kb2023-06-09Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU1938 kb2023-06-09Pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Gminnym Centrum Kultury w Czersku (GCK)1422 kb2024-01-26Pobierz
Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Gminnym Centrum Kultury w Czersku (GCK)21611 kb2024-01-26Pobierz