Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-14 13:51:49

Kierownictwo

 

Dyrektor

Małgorzata Skwarek

dyrektor@gck.czersk.pl

Tel. +48 516081175

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

we wtorki od godz. 8.00 do godz. 12.00, 

inne dni tygodnia - po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem GCK w Czersku e-mail: sekretariat@gck.czersk.pl   tel. 52 398 47 40

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 
2. Tworzenie warunków rozwoju autorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. 
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 
4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych. 
5. Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę. 
6. Organizowanie różnych imprez o charakterze lokalnym i regionalnym. 
7. Współpraca z zakładami pracy, związkami, organizacjami w przedmiocie upowszechnia kultury. 
8. Podejmowanie różnych działań w kierunku popularyzacji kultury. 
9. Przygotowywanie informacji na temat działalności placówki dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza. 
10. Sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji. 
11. Inicjowanie różnych form działalności gospodarczej celem pozyskania dodatkowych dochodów dla placówki. 
12. Współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczeństwa. 
13. Nadzór nad filiami w Łęgu i Rytlu. 
14. Popularyzacja czytelnictwa oraz doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
15. Zarządzanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz. 
16. Odpowiedzialność za powierzony majątek. 
17. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku. 
18. Wykonywanie innych poleceń służbowych. 

 


 

 


DATA DODANIA 2020-05-12 15:59:33
DODANNE PRZEZ Grzegorz [Pomoc techniczna]
DATA EDYCJI 2020-05-21 16:17:40
EDYTOWANE PRZEZ Małgorzata Skwarek